Archiwum

Program na rok akademicki 2022/2023:

Harmonogram wykładów X-XII 2022 r.:

– 11 X 22 r. -„Kultura polityczna” – prof. dr hab. Mirosław Karwat,

– 18 X 22 r. -„Celtowie” – mgr Maciej Marciniak,

– 25 X 22 r. -„Infekcje pneumokokowe i grypowe — zapobieganie i leczenie” – dr n. med, Joanna Bogusz,

– 27 X 22 r. -„Biografie kobiet niezwykłych — Eliza Orzeszkowa” – prof. dr hab. Maria Olszewska, 

– 03 XI 22 r. -„Zioła na wojnach” – mgr Tomasz Czyż, 

– 08 XI 22 r. -„Efekt Pigmaliona, czyli rzecz o pozytywnym myśleniu” – prof. dr hab. Ewa Marciniak,

– 10 XI 22 r. -„Stan psychiczny a przemiany cywilizacyjne” – prof. dr hab. Bogdan Wasilewski, 

– 15 XI 22 r. -„Kanon piękna” – dr Monika Handke,

– 17 XI 22 r. -„Wiedeński walc, najpiękniejsze miejsca Wiednia i Austrii” – mgr Krzysztof Dworczyk — podróżnik

– 24 XI 22 r. -„Radioprotekcyjne właściwości ziół” – prof. dr hab. Iwona Wawer,

–29 XI 22 r. – Walne zebranie Członków  GUTW — wybory do Zarządu GUTW i Samorządu Słuchaczy,

– 01 XII 22 r. -„Suplementy diety -czy i kiedy są potrzebne” – mgr Alicja Napiorkowska, 

– 06 XII 22 r. -„Przywódcy w  czasach opresji — M. Collins, J.Piłsudski, W. Zelenski” – prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski,

– 08 XII 22 r. -„Kostaryka – perła Ameryki Środkowej” – mgr Marek Łasisz — archeolog i podróżnik, 

– 13 XII 22 r. – „O empatii wobec siebie i innych”- prof. dr hab. Ewa Marciniak,

– 20 XII 22 r. – Spotkanie z kolędami — występ chóru „Grochowskie Nuty”.

Harmonogram  wykładów  i  seminariów styczeń – luty – marzec 2023 r.:

– 10 I 23 r.- „Czy sen jest ważny dla zdrowia”.- dr n. med. Daniel Śliż,

– 12 I 23 r.- „Witold Małcużyński – próba portretu wielkiego pianisty” – dr Michał Ceglarski,

– 17 I 23 r. – „Etruskowie” – mgr. Maciej Marciniak.

– 19 I 23 r.-  „Nad Niemnem jako powieść”.- prof. dr hab. Maria Olszewska,

– 24 I 23 r. – „Choroba wieńcowa”. – prof. dr hab. Barbara Lubiszewska,

– 26 I 23 r. – „Tajemnice ukrytych skarbów”. – dr hab. Hanna Krajewska,

– 31 I 23 r. – „O empatii wobec siebie i innych”. – prof. dr hab Ewa Marciniak,

– 02.II.23 r. – „Sztuka w sztuce, czyli obrazy ukryte w obrazach”  – dr Anna Wójtowicz,

– 07 II 23 r. – „Jak zachować młodość mózgu i sprawną pamięć” – mgr Mariola Dobosz,

– 09 II 23 r. – „Wanda Wermińska — śpiewaczka, jedna z najwybitniejszych artystek międzywojnia” – mgr Anna Reichert.

 -13 do 25 II 23 r. – ferie — nie ma wykładów.

– 28 II 23 r. – „Naczyniowo-sercowe powiklania pocovidowe” – prof. dr hab. Artur Mamcarz

– 02 III 23 r. – „Dlaczego kłamiemy i czy kłamstwo jest lepsze od prawdy” – prof. dr hab. Ewa Marciniak.

 09.III.23 r. -„Cenne konopie” –  prof. dr hab. Iwona Wawer.

– 14.III.23 r. – „Bezpieczeństwo w sieci” –  mgr Filip Sulik-Szarecki.

– 16 III 23 r. -„Islandia śladami Wikingów, w krainie lodu” p. mgr Mare Łasisz – archeolog,  podróżnik, pisarz.

– 21 III 23 r. – „Nneuroplastyczność mózgu – jak można zmienić swój mózg”-  mgr Mariola Dobosz – psycholog.

– 23 III 23 r. – Walne Zebranie – sprawozdawcze za 2022 rok.

– 28 III 23 r. – „Wielofunkcyjność wątroby” –  dr n. med. Daniel Śliż.

– 30 III 23 r. – „Sztuka w sztuce — czyli obrazy  ukryte w obrazach” –  dr Anna Wójtowicz.

04 IV 23 r. – „W jakim kierunku zmierza medycyna” – prof. dr hab. Bogdan Wasilewski.

Program wykładów — w siedzibie CPK przy ul. Podskarbińskiej 2:

Harmonogram wykładów III-IV 2023

 09.III.23 r. -„Cenne konopie” –  prof. dr hab. Iwona Wawer.

– 14.III.23 r. – „Bezpieczeństwo w sieci” –  mgr Filip Sulik-Szarecki.

– 16 III 23 r. -„Islandia śladami Wikingów, w krainie lodu” p. mgr Mare Łasisz – archeolog,  podróżnik, pisarz.

– 21 III 23 r. – „Nneuroplastyczność mózgu – jak można zmienić swój mózg”-  mgr Mariola Dobosz – psycholog.

– 23 III 23 r. – Walne Zebranie – sprawozdawcze za 2022 rok.

– 28 III 23 r. – „Wielofunkcyjność wątroby” –  dr n. med. Daniel Śliż.

– 30 III 23 r. – „Sztuka w sztuce — czyli obrazy  ukryte w obrazach” –  dr Anna Wójtowicz.

04 IV 23 r. – „W jakim kierunku zmierza medycyna” – prof. dr hab. Bogdan Wasilewski.

Uwaga: informacje o kolejnych wykładach zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Uwaga:  plany edukacyjne GUTW mogą ulec zmianie.

Powrót na górę