W dniach 15 -28 I 2024 r. — przerwa w zajęciach (ferie w woj. mazowieckim).

Dnia 19 III 2024 r. – Walne Zebranie.

Uwaga: szczegółowy program wykładów zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem roku akademickiego, które jest zaplanowane w dniu 12 X 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe przy ul. Podskarbińskiej nr 2.

Terminy wykładów:

2023 r.

X – 12, 17, 19, 24, 26

XI – 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30

XII – 05, 07, 12, 14, 19 (przerwa 21 XII 23 r. – 02 I 24 r.)

2024 r.

I – 09, 11, 30 (przerwa 15-28 I 24 r.)

II – 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29

III – 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 (przerwa 28 III-02 IV 24 r.)

IV – 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25

V – 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28

VI – 04, 06, 11.

Wykłady o różnorodnej tematyce (prowadzone przez uznaną kadrę dydaktyczną wyższych uczelni i specjalistów z różnych dziedzin) dla Słuchaczy GUTW — odbywają się w siedzibie Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej nr 2 – w sali widowiskowej, we wtorki i czwartki o godz. 10:00.

Program wykładów: kwiecień – maj – czerwiec 2024 r.

Program wykładów styczeń — luty — marzec 2024 r.

Program wykładów październik — listopad — grudzień 2023 r.

Seminaria w Muzeum Warszawskiej Pragi, Zamku Królewskim oraz Muzeum Narodowym
Zespół twórczy
Zajęcia plastyczne (malarstwo i rysunek)
Taniec integracyjny
Zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające
Pracownia komputerowa
Zajęcia chóru
Pływalnia
Gry towarzyskie – brydż, scrabble, domino, warcaby, szachy
Lektoraty
Wolontariat w GUTW – działalność własna Słuchaczy
Uwagi

S E M I N A R I A

Pozwalają na pogłębienie wiedzy w zakresie wybranych tematów i określonych dziedzin.

Seminaria w Muzeum Warszawskiej Pragi

ul. Targowa 50/52  – poniedziałki, godz. 13:00.

Terminy spotkań:

 • 23 X 23 r. Park na Skarpie, czyli dzieje Centralnego Parku Kultury.
 • 20 XI 23 r. Powojenna odbudowa zieleni — Ogród Saski.
 • 18 XII 23 r. Styl życia w czasopismach z dwudziestolecia międzywojennego.
 • 15 I 24 r. Letniska podwarszawskie przed stu laty – popularna forma wypoczynku inteligencji pracującej.
 • 19 II 24 r. Warszawa świątecznie – obrazki z przeszłości miasta. Od adwentu do ostatków.
 • 18 III 24 r. Warszawa świątecznie – obrazki z przeszłości miasta. Od Wielkiego Postu do zaduszek.
 • 15 IV 24 r. Warszawski street-art.
 • 20 V 24 r. Cechy Warszawy – historia, struktura i najciekawsze archiwalia.

Muzeum Warszawy

Muzeum Warszawy zaprasza na spotkania ze sztuką współczesną.  Wykłady będą się odbywały o godz. 14:00 – w kinie SYRENA Muzeum Warszawy w Warszawie — w kamienicy przy Rynku Starego Miasta nr 42.

Terminy spotkań:

 • 26 X 23 r. „Warszawa na cegłach, przytrzaśnięte palce” – malarstwo Jarosława Modzelewskiego. Spotkanie poprowadzi p. Lena Wicherkiewicz.
 • 09 XI 23 r.  – „Godzina W” – Marek Kędzierski — prowadząca p. Lena Wicherkiewicz,
 • 23 XI 23 r.  – „Bródno” – Bartosz Kokosiński — prowadząca p. Zofia Rojek,
 • 07 XII 23 r. – „Bez tytułu” – Paweł Susid — prowadząca p. Lena Wicherkiewicz.

Seminaria w Zamku Królewskim

Środy, godz. 13:00

Terminy spotkań:

 • 18.10.2023 Medycyna na polskich dworach królewskich w XVII i XVIII w.
 • 15.11.2023 W poszukiwaniu utraconej Arkadii.
 • 06.12.2023 Niezwykła podróż Juliana Ursyna Niemcewicza po dawnej Polsce.
 • 17.01.2024 Warszawa w obrazach Canaletta.
 • 14.02.2024 Kolor w sztuce. Opowieść o teorii i symbolice koloru na przestrzeni wieków.
 • 13.03.2024 Bona Sforza — od Bari do Bari.
 • 10.04.2024 Ignacy Mościcki: terrorysta, naukowiec, polityk.
 • 15.05.2024 Sęk w desce. Zaskakująca historia malarstwa na drewnie.

Seminaria w Muzeum Narodowym

Muzeum Narodowe — Warszawa, Al. Jerozolimskie nr 3.
Zajęcia odbywają się w sali kinowej Muzeum, w wybrane soboty, o godz. 12:00.

Terminy spotkań:

 • 04.11.2023 Portrety fajumskie — Magdalena Chludzińska,
 • 09.12.2023 Symbolika hagiograficzna wybranych świętych i postaci biblijnych — Magdalena Kucza-Kuczyńska
 • 13.01.2024 Auguste Rodin. Rewolucjonista nowoczesnej rzeźby — Rita Twardziak,
 • 10.02.2024 Czy brzydota jest intrygująca? Magdalena Kucza-Kuczyńska.
 • 16.03.2024 Biblia wielokrotnie. O ikonografii Pisma Świętego” — Monika Miżołębska,
 • 20.04.2024 „Na tropie skarbów, czyli opowieści o złotnictwie”— Katarzyna Ampt,
 • 18.05.2024 „Nad oceanem, czyli o artystycznej fascynacji Bretanią” — Rita Twardziak,
 • 08.06.2024 „Lubomir Tomaszewski — od porcelany do obrazów malowanych ogniem” Roma Radwańska.

Harmonogram zajęć w Muzeum Narodowym od m-ca III 2024 r. zostanie przekazany w terminie późniejszym.

Zespół twórczy

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2 – sala klubowa – w organizacji.

Zajęcia plastyczne (malarstwo i rysunek)

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 – pracownia malarska (sala 205)

Środy, od godz.: 09:00

Zajęcia rysunku i malarstwa dedykowane są tym wszystkim, którzy jako osoby uwrażliwione na sztuki plastyczne mają potrzebę aktywności tego rodzaju.

Zapoznają się, lub będą kontynuować pracę nad podstawowymi zagadnieniami plastycznymi, będą świadomie je wykorzystywać w aktywnościach malarskich, czy też rysunkowych.

Główne programowe zagadnienia to:

 • opanowanie podziałów kolorów i zasad łamania barw,
 • studiowanie efektów świetlnych i koloru,
 • nadawanie dynamiki za pomocą różnych sposobów kładzenia farby pędzlem,
 • budowanie faktury na obrazie,
 • pogłębianie świadomości formalnej budowy obrazu,
 • poznawanie innych technik malarskich jak: akwarela, pastele, akryle,
 • nabywanie wprawy w technice rysunku — wyłapywanie proporcji za pomocą ołówka,
 • rysowanie na zasadzie układu największych płaszczyzn wpisujących się w proste figury geometryczne,
 • ćwiczenia z rysunku linearnego, światłocieniowego, walorowego,
 • rysowanie węglem, lawowanie, malowanie transparentnym, nienasyconym kolorem (technika akwareli),
 • upraszczanie form i dochodzenie do języka czystych znaków,
 • użycie mediów kolorowych, z mocnym akcentem na doskonalenie techniki rysunkowej.

Terminy zajęć:

2023 rok

X – 18, 25

XI – 08, 15, 22, 29

XII – 06, 13, 20.

2024 rok

I – 10, 31

II – 07, 14, 21, 28

III – 06, 13, 20, 27

IV – 03, 10, 17, 24

V – 08, 15, 22, 29

VI – 05

Zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 – sala taneczna.

Zajęcia w grupach.

Pilates — zajęcia w grupach: poniedziałki od godz. 09:00.

Terminy spotkań:

2023 rok

X – 16, 23, 30,

XI – 06, 13, 20, 27

XII – 04, 11, 18.

2024 rok

I – 08, 29

II – 05, 12, 19, 26

III – 04, 11, 18, 25

IV – 08, 15, 22, 29

V – 06, 13, 20, 27

VI – 03, 10

„Krzesła” – zajęcia w grupach: piątki od godz. 09:00.

Terminy spotkań:

2023 rok

X – 20, 27

XI – 03, 10, 17, 24

XII – 01, 08, 15

2024 rok

I – 12

II – 02, 09, 16, 23

III – 01, 08, 15, 22

IV – 05, 12, 19, 26

V – 10, 17, 24

VI – 07

Zajęcia komputerowe

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 – sala 203.
Zajęcia w grupach — wtorki, czwartki — od godz. 11.30

Terminy zajęć:

2023 rok

X – 17, 19, 24, 26

XI – 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30

XII – 05, 07, 12, 14, 19

2024 rok

I – 09, 11, 30

II – 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29

III – 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26

IV – 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25

V – 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28

VI – 04, 06

Taniec integracyjny

Odbywać się będą w sali tanecznej Centrum Promocji Kultury

środy, od godz.: 09:00

Terminy zajęć:

2023 rok

X – 18, 25

XI – 08, 15, 22, 29

XII – 06, 13, 20

2024 rok

I – 10, 31

II – 07, 14, 21, 28

III – 06, 13, 20, 27

IV – 03, 10, 17, 24

V – 08, 15, 22, 29

VI – 05

Zajęcia chóru

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 – sala prób/widowiskowa poniedziałki, od godziny 9.00

Terminy zajęć:

2023 rok

X – 02, 09, 12, 16, 23, 30

XI – 06, 13, 20, 27

XII – 04, 11, 18, 19

2024 rok

I – 08, 29

II – 05, 12, 19, 26

III – 04, 11, 18, 25

IV – 08, 15, 22

V – 06, 13, 20, 27

VI – 03, 10, 11

Pływalnia

Zajęcia w wodzie odbywają się w:

 • Pływalni „Wodnik”,
 • Pływalni „Szuwarek”,
 • Basenie przy ul. Mlądzkiej.

Gry towarzyskie — brydż, scrabble, domino, warcaby, szachy:

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 – sala klubowa
piątki godz. 09:00 – 15:00.

Terminy:

2023 rok

X – 20, 27

XI – 03, 10, 17, 24

XII – 01, 08, 15, 22, 29

2024 rok

I – 05, 12

II – 02, 09, 16, 23

III – 01, 08, 15, 22, 29

IV – 05, 12, 19, 26

V – 10, 17, 24, 31

VI – 07

Lektoraty

Zajęcia będą się odbywały przy ul. Chrzanowskiego 13 U4.
Języki — angielski, niemiecki, francuski.

Grupa nie może być mniejsza niż 10 osób.

Wolontariat w GUTW – działalność własna Słuchaczy:

Forum GUTW — Słuchacze, którzy pragną podzielić się swoją wiedzą, czy zainteresowaniami — będą mogli to zrealizować, tuż po wykładach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Zgłoszenia przyjmuje — Sekretarz GUTW.

Uwagi

Wszystkie uzupełnienia do niniejszego informatora będą ogłaszane Słuchaczom Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku — przed  wykładami i zamieszczane na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie CPK dla Pragi Południe w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej nr 2.

Zarząd  Grochowskiego  Uniwersytetu  Trzeciego Wieku informuje, że nie jest organizatorem imprez turystyczno-krajoznawczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za w/wym. 
Wyjazdy i wycieczki są organizowane przez  Słuchaczy  GUTW oraz instytucje. 

Mając na uwadze potrzeby kulturalne słuchaczy — GUTW stara się o pozyskiwanie biletów na aktualne wydarzenia teatralne, muzyczne i operowe.

Fundusze GUTW stanowią wpłaty własne Słuchaczy oraz dotacje pozyskiwane od M. St. Warszawy oraz Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Słuchacze wpłacają czesne, w ramach którego uczestniczą w wykładach, seminariach, zajęciach chóru. Natomiast za udział w wybranych zajęciach fakultatywnych (zajęcia plastyczne, rehabilitacyjno-ruchowe, zajęcia komputerowe itp.) Słuchacze wnoszą dopłaty.

Zarząd GUTW i Samorząd Słuchaczy organizują imprezy okolicznościowe – np. spotkania z okazji świąt, wieczór karnawałowy, uroczyste rozpoczęcie i zakończenie zajęć. Słuchacze biorą udział i imprezach organizowanych na terenie Dzielnicy Praga Południe.

W GUTW można znaleźć przyjaźń, wiedzę, ciekawe i rozwijające zajęcia, dbałość o profilaktykę zdrowotną, aktywność fizyczną i rekreację.

Powrót na górę