Zajęcia

Program na rok akademicki 2022/2023:

I — w Muzeum Narodowym — soboty, godz. 12:00

 1. 19.11.2022 r. – „Nuda veritas, czyli cała prawda o nagości w sztuce”. Prowadząca — p. dr Paulina Komar,
 2. 10.12.2022 r. – „Egipskie Pola Trzcin i ich mieszkańcy”. Prowadząca — p. dr Paulina Komar
 3. 14.01.2023 r. – „W odwiedzinach u jednorożca. Wizerunki zwierząt w sztuce”. Prowadząca – p. Barbara Tichy.
 4. 18.02.2023 r. – „Mała epoka lodowcowa”. Prowadząca p. dr Magdalena Bialic.

II — w Muzeum Warszawskiej Pragi, – poniedziałki, godz. 13:00

 1. 17 X 2022 r. – „Warszawa w “Lalce” Bolesława Prusa”.
 2. 14 XI 2022 r. – „Pałac w Wilanowie – jak powstawała rezydencja królewska?”
 3. 12 XII 2022 r. – „Pałac Kultury i Nauki – zabytek, który wzbudził wiele emocji”.
 4. 16 I 2023 r. – „Aptekarz to nawet mądrzejszy od doktora” – obraz aptekarza w pamiętnikach i literaturze pięknej”,
 5. 13 II 2023 r. – „Warszawska sztuka w przestrzeni publicznej”,
 6. 13 III 2023 r. -„Socrealizm – sztuka czy polityka? O tym, jak interpretować malarstwo z lat 1949-55”.
 7. 17 IV 2023 r. – „Styl życia w czasopismach z dwudziestolecia międzywojennego”.
 8. 15 V 2023 r. – „Biżuteria jako nośnik informacji.”

III — w Zamku Królewskim — środy godz. 13:00

 1. 19.10.22 r. — Oprowadzanie po wystawie Bernardo Bellotto. W 300 rocznicę urodzin. Prowadzący: p. Tomasz Drapała
 2. 16.11.22 r. – „Matejko, jaki jest, każdy widzi, ale co naprawdę skrywają jego dzieła?” Prowadząca: – p. Agnieszka Lichacz.
 3. 7.12.22 r. – „Mamki, ochmistrzowie, preceptorzy, czyli o wychowaniu i edukacji dzieci królewskich w Rzeczpospolitej XVII i XVIII w.” – Prowadzący: – p. Wojciech Siwek.
 4. 25.01.22 r. – „Anna Jagiellonka — postać drugiego planu w centrum wydarzeń”. Prowadzący: p. Tomasz Drapała
 5. 8.02.22 r. – „Żony, matki, filantropki czy intrygantki? Sylwetki, role i wpływy polskich królowych w XVII i XVIII w.”. Prowadzący:. p. Wojciech Siwek.
 6. 15.03.22 r. – „Między demokracją a dyktaturą”. Prowadzący: – p. Maciej Antosiewicz
 7. 12.04.22 r. – „Sekrety dawnych mistrzów. Warsztat artysty pod lupą. Od średniowiecza do Jana Piotra Norblina” – Prowadząca: p. Dominika Jackowiak.
 8. 10.05.22 r. – „Seksapil greckiej kariatydy. Moda w stylu antycznym dawniej i dzisiaj”. Prowadząca: p. Monika Przypkowska.

Program na rok akademicki 2021/2022:

Wykłady o różnorodnej tematyce (prowadzone przez uznaną kadrę dydaktyczną wyższych uczelni i specjalistów z różnych dziedzin) dla Słuchaczy GUTW — odbywają się w siedzibie Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej nr 2 – w sali widowiskowej, we wtorki i czwartki o godz. 10:30.

Program wykładów — w siedzibie CPK przy ul. Podskarbińskiej 2:

1). Od dnia 01 III 2022 r. (wtorek) – dla Słuchaczy Grochowskiego UTW będą się odbywały wszystkie stałe zajęcia zaplanowane w siedzibie CPK przy ul. Podskarbińskiej nr 2 – zajęcia, plastyczne,  pilates, zajęcia komputerowe, taniec integracyjny, gimnastyka.

2) Najbliższy plan  wykładów, które będą się odbywały w siedzibie CPK przy ul. Podskarbińskiej nr 2 – we  wtorki i czwartki, o godz. 10:00:

 • 05 V 22 r. – „Czy internet jest bezpieczny?” – prof. Wojciech Nowakowski.
 • 10 V 22 r. – „Czy kuracje ziołowe są bezpieczne” – dr n. farm. Marek Malinowski.
 • 12 V 22 r. – „Homo sapiens i jego współczesne wyzwania” – prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski.
 • 17 V 22 r. -„Bezpieczeństwo narodowe” – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak.
 • 19 V 22 r. – „Najpiękniejsze miejsca w Chorwacji” – podróżnik, mgr Krzysztof Dworczyk.
 • 24 V 22 r. – „Senior u stomatologa” – prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek.
 • 26 V 22 r. – „Maria Konopnicka – artystka w podróży” – prof. dr hab. Maria Olszewska.
 • 31 V 22 r. – „Zachowania wyborcze” – prof. dr Radoslaw Markowski.
 • 02 VI 22 r. – „Ogrody w malarstwie, ogrody sztuki” – dr Monika Handke.
 • 07 VI 22 r. – „Bezpieczeństwo jądrowe” – dr Ernest Staroń.
 • 09 VI 22 r. – „Kultura Półwyspu Koreańskiego” – dr Nicolas Levi.
 • 14 VI 22 r. – Zakończenie roku akademickiego.

–  05 IV 22 r. – „O chorobach inaczej” – dr Jacek Putz,

–  07 IV 22 r. – „Kobiety Habsburgów” – dr Hanna Krajewska,

–  12 IV 22 r. – „Wszystko o Covid-19” – dr Joanna Bogusz,

–  21 IV 22 r. – „Seksualność seniorów” – mgr Klaudia Latosik,

–  26 IV 22 r. – „Królowa Hatszepsut” –  prof. dr  Zbigniew Szafrański,

– 28 IV 22 r. – „Poprawa sprawności fizycznej osób po 60 roku życia” – mgr Dominika Podgorzak.

 01 III 22 r. – „Zbrodnia na historii. Przykład Wielkiej Lechii” – mgr  Maciej Marciniak,

– 03 III 22 r. – „Rehabilitacja pocovidova” – mgr Małgorzata Wawszczak,

– 08 III 22 r. – „O chorobach serca… miłośnie…” – dr Jacek Putz,

 10 III 22 r. – „Szczepienia” – dr Joanna Bogusz.

– 15 III 22 r. – „Bezpieczeństwo w sieci” Fundacja „Zaczyn”.

– 17 III 22 r. – „Maria Konopnicka – artystka na nowo odczytywana” – prof. dr hab. Maria Olszewska.

– 22 III 22 r. – Walne Zebranie Członków GUTW – sprawozdawcze.

– 24 III 22 r. – „Życie na pokaz” – prof. dr hab. Mirosław Karwat.

– 29 III 22 r. – „Wpływ mediów na jednostki oraz na społeczeństwo” – prof. dr hab. Ewa Marciniak.

– 31 III 22 r. – „Wyspa Wielkanocna” – podróżnik mgr Marek Łasisz.

Uwaga: informacje o kolejnych wykładach zostaną przekazane w terminie późniejszym.

– 13.I.2022 r. godz. 10:30 , „Polityka senioralna” – mgr Przemysław Wiśniewski,

– 18.I.2022 r. godz. 10:00, „Chiny pierwsza potęga świata” –  dr Nicolas Levi,

– 20.I.2022 r. godz. 10:30, „Populizm a demokracja” –   prof. dr hab. Radosław Markowski.

– 25.I.2022 r. godz. 10:30 – „Wpływ mediów na jednostki i społeczeństwo” – prof. dr hab. Ewa Marciniak.

– 27.I.2022 r. godz. 10:30 – „Kompozycja w obrazie” –  dr Monka Handke.

Uwaga:  plany edukacyjne GUTW mogą ulec zmianie z uwagi na sytuację związaną z epidemią  koronawirusa.

Seminaria w Muzeum Warszawskiej Pragi, Zamku Królewskim oraz Muzeum Narodowym
Seminaria w Centrum Promocji Kultury
Zespół twórczy
Zajęcia plastyczne (malarstwo i rysunek)
Taniec integracyjny
Zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające
Pracownia komputerowa
Zajęcia chóru
Pływalnia
Gry towarzyskie – brydż, scrabble, domino, warcaby, szachy
Lektoraty
Wolontariat w GUTW – działalność własna Słuchaczy
Uwagi

S E M I N A R I A

Pozwalają na pogłębienie wiedzy w zakresie wybranych tematów i określonych dziedzin.

Seminaria w Muzeum Warszawskiej Pragi

ul. Targowa 50/52  – poniedziałki, godz. 13:00.

Terminy spotkań:

 • 18 X 2021 r. – „Pańska skórka -niematerialne dziedzictwo kulturowe Warszawy?”.
 • 15 XI 2021 r. – „Praga filmowa”.
 • 13 XII 2021 r. – „Z cyklu wielcy architekci warszawscy: Włoska robota, czyli o działalności architektów włoskiego pochodzenia w Warszawie”.
 • 10 I 2022 r. – „Z dziejów przemysłu praskiego: Innowatorzy z prawego brzegu”.
 • 14 II 2022 r. -” Z dziejów przemysłu praskiego. Innowatorzy z prawego brzegu”.
 • 14 III 2022 r. – „Warszawa Tyrmanda”.
 • 25 IV 2022 r. – „Wola-Muranów Praga. Losy żydowskiej rodziny Halperson — czyli historia życia zamknięta  w pudełku”.
 • 23 V 2022 r. – „Panie przodem! – czyli mniej i bardziej znane kobiety na Pradze i ich znaczenie dla prawobrzeżnej części miasta”.
 • 06 VI 2022 r. – „Miejskie duchy, strzygi i strachy. Skąd obecność widm na ulicach współczesnej Warszawy w polskiej literaturze”.

Seminaria w Zamku Królewskim

Środy, godz. 13:00

Terminy spotkań:

10 XI 2021 r. – „Teatr światła i cienia. Malarstwo Caravaggia i jego naśladowców” – sala kinowa Zamku Królewskiego, spotkanie przy bramie głównej.

08 XII 2021 r.- „Demokracja szlachecka, liberum veto i Konstytucja 3 maja – mity i rzeczywistość” – Loża Masońska w Pałacu pod Blachą.

16 II 22 r. – „Fenomen obiadów czwartkowych”. Prowadząca: p. Agnieszka Lichacz.

23 III 22 r.- „Królewska galeria obrazów. Niesamowite historie uprowadzonych dzieł sztuki”.              Prowadząca: p. Dominika Jackowiak.

13 IV 22 r. –  „Zamek Oryginalny”. Prowadzący:  p. Tomasz Drapała.

18 V 22 r.- „W koronkach i jedwabiach. Moda w czasach Stanisława Augusta.” Prowadząca: p. Agnieszka Lichacz.

18 V 22 r. – „W koronkach i jedwabiach. Moda w czasach Stanisława Augusta”. Prowadząca: p. Agnieszka Lichacz.
08 VI 22 r. – „Zamek oryginalny” – Prowadzący – p. Tomasz Drapała.

Seminaria w Muzeum Narodowym

Muzeum Narodowe — Warszawa, Al. Jerozolimskie nr 3.
Zajęcia odbywają się w sali kinowej Muzeum, w wybrane soboty, o godz. 12:00.

Terminy spotkań:

2021 r.

23.X. – „Wojenne dzieje obrazów”,
13.XI. – „Józefa Chełmońskiego życie (nie)pospolite”.
11.XII.- „Impresjonizm po polsku”.

2022 r.

08 I 22 – „Warszawa Wokulskiego”.

– 12 III 22 r.- „Mitologie, obrzędy, koszmary – Władysław Hasior”. Prowadząca p. Monika Miżołębska,

 02 IV 22 r. – „Ikonografia Zmartwychwstania” Prowadząca p. Barbara Tichy.

– 21 V 22 r. – „Edward Okuń – niezmienny w miłości, wierny sztuce”. Prowadząca — p. Wioletta Cichy.

21 V 22 r. – „Edward Okuń – niezmienny w miłości, wierny sztuce”. Prowadząca — p. Wioletta Cichy.

Informacja o wykładach zostanie przekazana w terminie późniejszym.

Seminaria w Centrum Promocji Kultury

 • „Jak słuchać muzyki klasycznej”
 • Seminaria — Świat
 • Seminaria z psychologii

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 – sala widowiskowa.


I – Trening pamięci i inne formy troski o sprawny umysł – wybrane wtorki, godz. 10:30.

Terminy spotkań:

 • 2.X.2021 r.,
 • 09.XI.2021 r.

 Każde spotkanie składa się z dwóch części:

1.    Wprowadzenia teoretycznego, w formie krótkiego wykładu na temat funkcjonowania umysłu i sposobów poprawy jego funkcjonowania, praw rządzących pamięcią i najczęściej występujących z nią problemów.

Słuchacze  zdobywają wiedzę na temat stylu życia wpływającego na poprawę funkcjonowania pamięci i na zdrowie mózgu, poznają różne techniki lepszego zapamiętywania.

Poruszam w nim również zagadnienia dotyczące poprawy jakości życia – reagowania na trudne życiowe sytuacje, lepszego poruszania się w obszarach  życia codziennego, zapobiegania depresji, budowania dobrego i szczęśliwego życia w zgodzie z uniwersalnymi wartościami oraz rozwijania pasji w życiu.

Ważnym elementem tej części spotkania jest budowanie motywacji i zaangażowania Uczestników, rozbudzanie potrzeby troszczenia się o zachowanie sprawności umysłu i wdrażanie nawyków w tym zakresie. 

2.  Części praktycznej, tj. wykonywania przez Uczestników określonych zestawów ćwiczeń mających na celu poprawę pamięci, uwagi, szybkości myślenia.

Kwestionariusze ćwiczeń są skonstruowane w sposób umożliwiający doskonalenie kompetencji związanych z funkcjonowaniem pamięci (skojarzenia, wyobrażenia, wizualizacje) oraz niwelowaniem jej deficytów związanych z wiekiem (uciekające słowa, brak koncentracji, ograniczenie pamięci roboczej, pogorszenie pamięci prospektywnej, ograniczenia w zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji, ograniczenie słownictwa).

W tej części zajęć Uczestnikom przedstawiane są różnego rodzaju metody, służące usprawnianiu pamięci. Dokładnemu opisowi ćwiczenia towarzyszą  elementy psychoedukacji, czyli wyjaśnienie praktycznych korzyści wynikających z wykonania danej aktywności – np. bogatsze słownictwo, łatwiejsze przypominanie, poprawa koncentracji uwagi itp., co może dodatkowo zmotywować ich do pracy.

Zajęcia są prowadzone  przy użyciu metod aktywizujących, które słuchacze będą mogli wykorzystywać w życiu codziennym.

II – Zagadnienia ogólne – wybrane wtorki, godz. 10:30.

Terminy spotkań:

 • 26.X.2021 r. – „Wymiary osobowości. Wielka Piątka”.
 • 23.XI.2021 r. – „Typy kobiet, mężczyzn, par”.

Zespół twórczy

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2 – sala klubowa – w organizacji.

Zajęcia plastyczne (malarstwo i rysunek)

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 – pracownia malarska (sala 205)

Środy, od godz.: 09:00

Terminy zajęć:

2021 r.

X. – 13. 20, 27.
XI. – 03, 10, 17, 24.
XII – 01, 08, 15.

Zajęcia rysunku i malarstwa dedykowane są tym wszystkim, którzy jako osoby uwrażliwione na sztuki plastyczne mają potrzebę aktywności tego rodzaju.

Zapoznają się, lub będą kontynuować pracę nad podstawowymi zagadnieniami plastycznymi, będą świadomie je wykorzystywać w aktywnościach malarskich, czy też rysunkowych.

Główne programowe zagadnienia to:

 • opanowanie podziałów kolorów i zasad łamania barw,
 • studiowanie efektów świetlnych i koloru,
 • nadawanie dynamiki za pomocą różnych sposobów kładzenia farby pędzlem,
 • budowanie faktury na obrazie,
 • pogłębianie świadomości formalnej budowy obrazu,
 • poznawanie innych technik malarskich jak: akwarela, pastele, akryle,
 • nabywanie wprawy w technice rysunku — wyłapywanie proporcji za pomocą ołówka,
 • rysowanie na zasadzie układu największych płaszczyzn wpisujących się w proste figury geometryczne,
 • ćwiczenia z rysunku linearnego, światłocieniowego, walorowego,
 • rysowanie węglem, lawowanie, malowanie transparentnym, nienasyconym kolorem (technika akwareli),
 • upraszczanie form i dochodzenie do języka czystych znaków,
 • użycie mediów kolorowych, z mocnym akcentem na doskonalenie techniki rysunkowej.

Zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 – sala taneczna.

Zajęcia w grupach.
Pilates — zajęcia w grupach: poniedziałki od godz. 09:00.

Terminy spotkań:

2021 r.

X – 11, 18, 25.
XI – 08, 15, 22, 29.
XII – 06, 13.

„Krzesła” – zajęcia w grupach: piątki od godz. 09:00.

Terminy spotkań:

2021 r.

X – 15, 22, 29.
XI – 08, 15, 22, 29.
XII – 03, 10, 17.

Zajęcia komputerowe

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 – sala 203.
Zajęcia w grupach — wtorki od 9.00 i czwartki — od godz. 11.40

Terminy zajęć:

2021 r.

X. – 12, 14, 19. 21. 26. 28.
XI. – 04, 09, 16, 18, 23., 25, 30.
XII. – 02, 07, 09, 14, 16.

Taniec integracyjny

Odbywać się będą w sali tanecznej Centrum Promocji Kultury

środy, od godz.: 09:00

Terminy zajęć:

2021 r.

X. – 13. 20, 27.

XI. – 03, 10, 17, 24.

XII – 01, 08, 15.

Zajęcia chóru

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 – sala prób.

Obecnie zajęcia nie odbywają się ze względu na pandemię koronawirusa.

Pływalnia

Zajęcia w wodzie odbywają się w:

 • Pływalni „Wodnik”,
 • Pływalni „Szuwarek”,
 • Basenie przy ul. Mlądzkiej.

Gry towarzyskie – brydż, scrabble, domino, warcaby, szachy:

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 – sala klubowa
piątki godz. 09:00 – 15:00.

Terminy:

2021 r.:

X – 15, 22, 29,
XI – 05, 12, 19, 26,
XII – 03, 10, 17.

Lektoraty

Zawieszone ze względu na pandemię.

Zajęcia będą się odbywały przy ul. Chrzanowskiego 13 U4.
Języki – angielski, niemiecki, francuski.

Wolontariat w GUTW – działalność własna Słuchaczy:

1) Forum GUTW — Słuchacze, którzy pragną podzielić się swoją wiedzą, czy zainteresowaniami — będą mogli to zrealizować w wybrane czwartki, tuż po wykładach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Zgłoszenia przyjmuje — Sekretarz GUTW.

2) „Kabaret” – Działalność zawieszona ze względu na pandemię.

Uwagi

Wszystkie uzupełnienia do niniejszego informatora będą ogłaszane Słuchaczom Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku — przed  wykładami i zamieszczane na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie CPK dla Pragi Południe w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej nr 2.

Zarząd  Grochowskiego  Uniwersytetu  Trzeciego Wieku informuje, że nie jest organizatorem imprez turystyczno-krajoznawczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za w/wym. 
Wyjazdy i wycieczki są organizowane przez  Słuchaczy  GUTW oraz  instytucje. 

Mając na uwadze potrzeby kulturalne słuchaczy — GUTW stara się o pozyskiwanie biletów na aktualne wydarzenia teatralne, muzyczne i operowe.

Fundusze GUTW stanowią wpłaty własne Słuchaczy oraz dotacje pozyskiwane od M. St. Warszawy oraz Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Słuchacze wpłacają czesne, w ramach którego uczestniczą w wykładach, seminariach, zajęciach chóru oraz grupy kabaretowo-teatralnej. Natomiast za udział w wybranych zajęciach fakultatywnych (zajęcia plastyczne, rehabilitacyjno-ruchowe itp.) wnoszą niewielkie dopłaty.

Zarząd GUTW i Samorząd Słuchaczy organizują imprezy okolicznościowe – np. spotkania z okazji świąt, wieczór karnawałowy, uroczyste rozpoczęcie i zakończenie zajęć. Słuchacze biorą udział i imprezach organizowanych na terenie Dzielnicy Praga Południe.

W GUTW można znaleźć przyjaźń, wiedzę, ciekawe i rozwijające zajęcia, dbałość o profilaktykę zdrowotną, aktywność fizyczną i rekreację.

Powrót na górę