Informacje ogólne:

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzący zajęcia Centrum Promocji Kultury w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 2 posiada osobowość prawną, został wpisany pod nazwą Stowarzyszenie Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000303377, posiada NIP 1132728615 i REGON 141381292.

GUTW uzyskał patronat:
• SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego współpracującego z Polską Akademią Nauk.
• Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Kształcenia Podyplomowego.
• Urzędu Dzielnicy Praga Południe.
 
Słuchaczami GUTW mogą być osoby w wieku emerytalnym, które są zainteresowane możliwością dalszego kształcenia.

Zainteresowanych Seniorów zapraszamy do kontaktu: tel. 784 760 404 – czynny — w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16:30 – 19:00 lub e-mail. gutw@op.pl

Po złożeniu deklaracji i wniesieniu opłaty (wpisowe i czesne) Słuchacz otrzymuje legitymację oraz zostaje wpisany na listę członków GUTW.
Prawa i obowiązki Słuchaczy, sposób finansowania i zakres działalności określa Statut GUTW, który każdy słuchacz otrzymuje przy zapisie.

Działalność statutowa Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest dotowana przez:
Miasto Stołeczne Warszawa

logo zakochaj się w Warszawie dojrzałej

oraz
Dzielnicę Praga-Południe m.st. Warszawy
w zakresie kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji.

Powrót na górę