Informacje ogólne:

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzący zajęcia Centrum Promocji Kultury w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 2 posiada osobowość prawną, został wpisany pod nazwą Stowarzyszenie Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000303377, posiada NIP 1132728615 i REGON 141381292.

GUTW uzyskał patronat:
• SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego współpracującego z Polską Akademią Nauk.
• Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Kształcenia Podyplomowego.
• Urzędu Dzielnicy Praga Południe.
 
Słuchaczami GUTW mogą być osoby w wieku emerytalnym, które są zainteresowane możliwością dalszego kształcenia.

Zainteresowanych Seniorów zapraszamy do kontaktu: tel. 784 760 404 – czynny — w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17:00 – 19:00 lub e-mail. gutw@op.pl

Po złożeniu deklaracji i wniesieniu opłaty (wpisowe i czesne) Słuchacz otrzymuje legitymację oraz zostaje wpisany na listę członków GUTW.
Prawa i obowiązki Słuchaczy, sposób finansowania i zakres działalności określa Statut GUTW, który każdy słuchacz otrzymuje przy zapisie.

Działalność statutowa Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest współfinansowana przez:
Miasto Stołeczne Warszawa

oraz
Dzielnicę Praga-Południe m.st. Warszawy

z projektu

„Przedsięwzięcia kulturalne aktywizujące seniorów

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2024”

Powrót na górę