Aktualności

Motto:

W ciągu całego życia człowiek nie tyle jest, ile stwarza siebie” – Fiodor Dostojewski

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku — składamy najserdeczniejsze  życzenia — dużo zdrowia, pogody ducha, samych radosnych dni  i wszelkiej pomyślności — Zarząd GUTW.

Dnia 29 XI 2022 r. (wtorek), o  godz. 10:00, w  sali  widowiskowej  Centrum  Promocji Kultury  dla  Pragi  Południe  w  Warszawie  przy  ul.  Podskarbińskiej nr  2 –  odbędzie  się  Walne  Zebranie  Członków  Grochowskiego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku – wyborcze, które  na podstawie  §16  Statutu  zwołuje  Zarząd  GUTW.

Słuchacze GUTW proszeni są o wcześniejsze przybycie – z uwagi  na  konieczność  podpisania listy  obecności. 

Niezbędne  jest  posiadanie  aktualnej  legitymacji  członkowskiej  GUTW.

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • Informacje dotyczące inauguracji roku akademickiego 2022/23
 1. Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 zaplanowana jest dnia 11 X 2022 r. (wtorek), o godz. 10:00, w siedzibie Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe przy ul. Podskarbińskiej nr 2.

W programie:

 • powitanie,
 • występ chóru GUTW „Grochowskie Nuty”,
 • wykład ”Kultura polityczna” – prof. dr hab. Mirosław Karwat.
 1. Wpisy przedłużające ważność legitymacji członkowskich GUTW – przed wykładami od godziny 9.30 do 10.00, lub po wykładach 11.00 do 11.30.

3. Zapraszamy Seniorów zainteresowanych zapisaniem się do GUTW — kontakt nr tel.: 784-760-404 czynny w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 17.00 – 19.00.

4. Kontakt z Zarządem GUTW:

 • tel. 784 760 404. – telefon jest czynny w godz. 17:00 – 19:00 w poniedziałki, środy i piątki.
 • gutw@op.pl

Na wszystkie zajęcia GUTW wstęp za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej.

Szczegółowe programy wykładów oraz informacje bieżące są udostępniane Słuchaczom — przed wykładami, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń GUTW znajdującej się w siedzibie Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej nr 2.

Informacja dla Członków GUTW

Członkowie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pragnący przedłużyć ważność legitymacji członkowskich na nowy rok roku akademicki 2022/23 proszeni są o dokonywanie wpłat w kwocie zł. 200,- (słownie zł.: dwieście 00/100) w formie przelewu – na niżej wymienione konto bankowe:

ING Bank Śląski SA

Numer 36 1050 1025 1000 0024 5780 0767

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dokument wpłaty powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko członka GUTW,
 • numer legitymacji członkowskiej,
 • rok ostatniej wpłaty.

Powrót na górę