Aktualności

Motto:

W ciągu całego życia człowiek nie tyle jest, ile stwarza siebie” – Fiodor Dostojewski

Szanowni Państwo, ze względu na wysoce niepokojącą sytuację epidemiczną zajęcia Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywające się w siedzibie Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe  przy ul. Podskarbińskiej 2,po przerwie semestralnej — w lutym 2022 r.  są odwołane. W związku z powyższym Zarząd GUTW proponuje przedłużenie bieżącego roku akademickiego o dwa tygodnie. Terminy wpisów  przedłużających ważność  legitymacji członkowskich  GUTW zostaną podane Państwu do wiadomości  po ustaleniu  daty  rozpoczęcia  zajęć. Zdjęcia w muzeach będą kontynuowane zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Z serdecznymi życzeniami zdrowia — Zarząd GUTW.

Na wszystkie zajęcia GUTW wstęp za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej oraz przedstawieniu certyfikatu lub zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19.

Szczegółowe programy wykładów oraz informacje bieżące są udostępniane Słuchaczom — przed wykładami oraz na tablicy ogłoszeń GUTW znajdującej się w siedzibie Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej nr 2.

Przerwa świąteczna w dniach: 20.12.2021-09.01.2022

Przerwa semestralna w dniach: 31.01.2022-12.02.2022

Informacja dla Członków GUTW

Członkowie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pragnący przedłużyć ważność legitymacji członkowskich na II semestr roku akademickiego 2021/2022 proszeni są o dokonywanie wpłat w kwocie zł. 90,- (słownie zł.: dziewięćdziesiąt 00/100) w formie przelewu – do dnia 23.II.2022 r. na konto bankowe:

ING Bank Śląski SA

Numer: 36 1050 1025 1000 0024 5780 0767

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dokument wpłaty powinien zawierać:

  • imię i nazwisko członka GUTW,
  • numer legitymacji członkowskiej,
  • rok ostatniej wpłaty.

Terminy przedłużania ważności legitymacji członkowskich dla Słuchaczy, którzy dokonali wpłat czesnego za II semestr bieżącego  roku akademickiego: – pół godz. przed wykładami.

Możliwości kontaktu: e-mail:  gutw@op.pl, lub   sms — nr  telefonu GUTW: 784 760 404.

Zgodnie z decyzją podjętą w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania — Słuchacze GUTW  pragnący brać udział w zajęciach  są zobowiązani  do przedstawienia (do wglądu) zaświadczenia o  odbytym szczepieniu przeciw COVID-19,  przed  zajęciami  podpisują  listę obecności. W  czasie  pobytu  w siedzibie CPK  Słuchacze GUTW zobowiązani są do przestrzegania zasad „Regulaminu zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19” – obowiązkowe jest noszenie maseczek, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk.

Powrót na górę