Aktualności

Motto:

W ciągu całego życia człowiek nie tyle jest, ile stwarza siebie” – Fiodor Dostojewski

Szanowni Państwo, ze względu na wysoce niepokojącą sytuację epidemiczną zajęcia Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywające się w siedzibie Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe  przy ul. Podskarbińskiej 2,po przerwie semestralnej — w lutym 2022 r.  są odwołane. W związku z powyższym Zarząd GUTW proponuje przedłużenie bieżącego roku akademickiego o dwa tygodnie. Terminy wpisów  przedłużających ważność  legitymacji członkowskich  GUTW zostaną podane Państwu do wiadomości  po ustaleniu  daty  rozpoczęcia  zajęć. Zdjęcia w muzeach będą kontynuowane zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Z serdecznymi życzeniami zdrowia — Zarząd GUTW.

Na wszystkie zajęcia GUTW wstęp za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej oraz przedstawieniu certyfikatu lub zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19.

Szczegółowe programy wykładów oraz informacje bieżące są udostępniane Słuchaczom — przed wykładami oraz na tablicy ogłoszeń GUTW znajdującej się w siedzibie Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej nr 2.

Przerwa świąteczna w dniach: 20.12.2021-09.01.2022

Przerwa semestralna w dniach: 31.01.2022-12.02.2022

Informacja dla Członków GUTW

Członkowie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pragnący przedłużyć ważność legitymacji członkowskich na nowy rok roku akademicki 2022/23 proszeni są o dokonywanie wpłat w kwocie zł. 200,- (słownie zł.: dwieście 00/100) w formie przelewu – do dnia 31.VIII.2022 r. na niżej wymienione konto bankowe:

ING Bank Śląski SA

Numer 36 1050 1025 1000 0024 5780 0767

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dokument wpłaty powinien zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko członka GUTW,
  • numer legitymacji członkowskiej,
  • rok ostatniej wpłaty.

Uwaga:

Członkowie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy nie opłacili składek członkowskich po przerwie wynikającej z pandemii (na II semestr roku akad. 2021/22), w przypadku chęci dalszego uczestnictwa w zajęciach GUTW, będą zobowiązani do uiszczenia składki w wysokości odpowiadającej składce ustalonej dla nowych członków.

Informacje i kontakt:

Seniorów  zainteresowanych  uczestnictwem  w  zajęciach Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy do kontaktu:

– tel. 784 760 404 – ( telefon jest czynny – w poniedziałki, środy, piątki w godz. 16:30 – 19:00)   

– lub e-mail:   gutw@op.pl

Zgodnie z decyzją podjętą w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania — Słuchacze GUTW  pragnący brać udział w zajęciach  są zobowiązani  do przedstawienia (do wglądu) zaświadczenia o  odbytym szczepieniu przeciw COVID-19,  przed  zajęciami  podpisują  listę obecności. W  czasie  pobytu  w siedzibie CPK  Słuchacze GUTW zobowiązani są do przestrzegania zasad „Regulaminu zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19” – obowiązkowe jest noszenie maseczek, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk.

Powrót na górę