Informacje ogólne:

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzący zajęcia w budynku Centrum Promocji Kultury w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 2 posiada osobowość prawną, został wpisany pod nazwą Stowarzyszenie Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000303377, posiada NIP 1132728615 i REGON 141381292.

GUTW uzyskał patronat:

  • Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej współ-pracującej z Instytutem Polskiej Akademii Nauk.
  • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego
  • Urzędu Dzielnicy Praga Południe.

 

Słuchaczami GUTW mogą być osoby w wieku emerytalnym, które są zainteresowane możliwością dalszego kształcenia.
Po złożeniu deklaracji i wniesieniu opłaty Słuchacz otrzymuje legitymację oraz zostaje wpisany na listę członków GUTW.
Prawa i obowiązki Słuchaczy, sposób finansowania i zakres działalności określa Statut GUTW, który każdy
słuchacz otrzymuje przy zapisie. 

 

Działalność statutowa Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest współfinansowana przez:

Miasto Stołeczne Warszawa

Logo_Miasta

oraz

Dzielnicę Praga-Południe m.st. Warszawy –
w zakresie kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji.