Motto:

Żeby coś znaleźć, trzeba wiedzieć, czego się szuka” - Ks. Jan Twardowski.

2

INFORMACJE
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

1.

Inauguracja roku akademickiego

11.X.2018 r.

2.

Spotkanie Wigilijne

18.XII.2018 r.

3.

Przerwa świąteczna

20.XII.2018 r. - 01.I.2019 r

4.

Przerwa semestralna

28.I. - 10.II.2019 r.

5.

Spotkanie Wielkanocne

16.IV.2019 r.

6.

Przerwa Wielkanocna

18.IV - 23.IV.2019 r.

7.

Zakończenie roku akademickiego

06.VI.2019 r.

 

 

Wykłady odbywają się w Centrum Promocji Kultury, dla Pragi Południe ul. Podskarbińska 2:

Wtorki i Czwartki w godzina 10.00

Na wszystkie zajęcia GUTW wstęp za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej.
Po zakończeniu wykładu przewidziana jest dyskusja.
Szczegółowe programy wykładów będą udostępniane przed wykładami oraz na tablicy ogłoszeń GUTW.

Tematyka wykładów obejmuje:
1) nauki medyczne, psychologia,– wtorki
2) nauki humanistyczne – czwartki.

 

Aktualizacja: Piotr Kościński. 2018-10-10

7
6
5
4

1

3